Twitter icon
Facebook icon

  

Panorama Nordic - Between you and nature

Monteringsinstrukser

Montering av PANORAMA NORDIC skyvedør

For at PANORAMA NORDIC  skyvedøren skal fungere skikkelig må du sørge for at døren har blitt montert ifølge instruksjonene. Les disse instruksene nøye før du begynner med arbeidet!

1.   Gulvet under terskelen må være plant og forberedes til montering ved bruk av skruer. Dette gjøres mest effektivt ved bruk av blokker med maksimalt 30cm avstand imellom. Blokkene limes eller festes til gulvet med spiker for å hindre forskyving. Når døren plasseres skal terskelen monteres ved bruk av 1 skrue på hver side (eller 2 dersom døren er mer enn 249 cm bred). Mellomrommet under terskelen må isoleres godt – helt til den ytterste kanten.

2.   Terskelen må være i vater langs med hele lengden – sørg for at du bruker vatermåler for å bekrefte dette. Bruk den glidende delen av døren for å justere låsing av rammens kiler; unngå mellomrom mellom døren og rammen både over og under døren. Siderammene skal plasseres parallelt med den glidende delen.

3.   Døren skal monteres ved bruk av blokkene og kilene slik som vises på bildet. MERK: 4 festepunkter på hver rammeside.

Fest dørstolpen med 1 skrue gjennom hver blokk.

4.   Rammetoppen skal IKKE belastes. Den kan kun festes til bjelken over med skruer (se på bildet).

5.   En utendørs bekledning skal dekkes under terskelen. I ekstreme værforhold med sterk vind og regn skal avstanden mellom den nedre kanten av terskelen til den utvendige bakken ikke være mindre enn 10 cm.

        Merk: Avstanden mellom terskelens ytre kant til midten skal ikke være lengre enn 2,5 cm.

View our latest brochures:

 

      Panorama Nordic sliding doors brochure                      Panorama Nordic folding doors

                   click to view                                                  click to view

Copyright Panorama Nordic 2016

Vingio str. 5, Naujije Muniškiai vil.,
Užliedžių reg., Kaunas c.d.,
LT-54317, Lithuania

Phone: +370 670 57503
Fax: +370 37 311145