Twitter icon
Facebook icon

  

Panorama Nordic - Between you and nature

Håndtering av klager

Panorama Nordic sine dører produseres kun med materialer av høy kvalitet. Vi velger tre med stor nøyaktighet og fokuserer på hver komponent som brukes i produksjonen for å sikre holdbarhet og høyeste kvalitet. 

Dersom du likevel har klager, vennligst følg instruksene gitt nedenfor. Vi vil svare med en gang.

Vennligst gjør følgende:

  1. Sjekk at skaden ikke er en transportskade.
  2. Forsikre deg om at installasjonen og vedlikeholdet er utført korrekt. Monteringsinstrukser og vedlikeholdsinstrukser kan finnes på hjemmesiden. 
  3. Etter å ha sjekket de øvrige punktene, vennligst kontakt oss ved å fylle ut klageskjemaet dersom du mener at defekten er en original feil. Vennligst legg ved bilder av produktet og delene. 

Klager må sendes inn til Panorama Nordic innen en rimelig tid fra problemet eller skaden har blitt oppdaget. Alle klager må sendes inn skriftlig. 

View our latest brochures:

 

      Panorama Nordic sliding doors brochure                      Panorama Nordic folding doors

                   click to view                                                  click to view

Copyright Panorama Nordic 2016

Vingio str. 5, Naujije Muniškiai vil.,
Užliedžių reg., Kaunas c.d.,
LT-54317, Lithuania

Phone: +370 670 57503
Fax: +370 37 311145