Twitter icon
Facebook icon

  

Panorama Nordic - Between you and nature

Garantier

Skyvedører/foldedører -  5 års garanti

Garantien innvilges for:

 • Kondensering mellom glassene.
 • Styrke og funksjonalitet av foldedørene og skyvedørene sine beslag.
 • Stabilitet og holdbarhet av treet.
 • Rein -og vindisolasjon.

Garantien dekker:

 • Utskifting-produktene leveres til byggeplassen dersom skyvedøren/foldedøren ikke kan repareres.
 • Erstatning/reparasjon av beslag dersom de ikke fungerer ordentlig. 
 • Utskifting av glass dersom kondensering oppstår mellom glassene.
 • Utskifting av skadet glass dersom skadene har oppstått på grunn av mangel på stabilitet mellom trerammene.
 • Levering og direkte utskiftingskostnader, begrenset til verdien av det orginale produktet. 
 • Dersom reparasjon kan enkelt gjøres av kunden vil kun kostnaden av reservedelene dekkes.

Dersom mangler og defekter kan oppdages ved levering, vennligst gi beskjed til Panorama Nordic før døren installeres. 

Garantien gis med følgende vilkår: 

Transport-relaterte skader:

 • Kunden er pliktig til å sjekke om døren har fått noen skader under transport.
 • Skader skal registeres i transportdokumentene og signeres av både kunden og transportøren når leveringen mottas. 

Installasjon:

 • Skyvedørene og foldedørene må installeres i følge monteringsinstruksjonene, basert på NBI (Norwegian Institute for building-construction)-journalene Nr. 523.701, 523.702, del I, II.

Behandling av overflatene:

 • En skyvedør og/eller foldedør levert uten maling/overflatebehandling må behandles rett etter at den er levert. Overflaten må behandles både innvendig og utvendig. 
 • SKyvedører og foldedører må sjekkes og vedlikeholdes minst en gang i året. Dette gjelder også produkter som allerede er malt og behandlet av leverandøren. 
 • Merbau terskelen bøtr behandles en gang i året. 
 • Garantien dekker ikke flekker som kommer av kvae eller brune flekker som oppstår. 

Bruk:

 • Skader som oppstår som et resultat av feil bruk og behandling av skyvedøren og/eller foldedøren dekkes ikke av garantien. 
 • Beslagene bør smøres og vaskes en gang i året.

Garantien dekker ikke:

 • Kostnaden for kranbil, stillaser, og annet utstyr som brukes når skyvedøren og/eller foldedøren ikke kan leveres til byggeplassen med vanlig metode. 
 • Bygningsrelatert arbeid relatert til maling, tapetsering osv. 
 • Skader som skyldes utslitt tetning grunnet flekker/maling, eller løsemiddel. 
 • Glassenheter som har blitt kjøpt fra en annen produsent.
 • Skader som har oppstått på grunn av ekstreme værforhold. 

Generell informasjon:

Alle klager må gjøres skriftlig. Klagen må inneholde følgende informasjon: navn, produksjonsdato, ordrenummer, fakturanummer, kontaktperson og telefonnummer. 

Garantien starter etter at fakturaen er utstedt. Dersom skader ikke har oppstått på grunn av produsentfeil må kostnadene dekkes av kunden. 

View our latest brochures:

 

      Panorama Nordic sliding doors brochure                      Panorama Nordic folding doors

                   click to view                                                  click to view

Copyright Panorama Nordic 2016

Vingio str. 5, Naujije Muniškiai vil.,
Užliedžių reg., Kaunas c.d.,
LT-54317, Lithuania

Phone: +370 670 57503
Fax: +370 37 311145